සෞඛ්‍ය මාර්ගෝපදේශ අනුගමනය නොකරන සංචාරක නියෝජිත ආයතන බිලැක් ලිස්ට් කරයි - ඇමති ප්‍රසන්න රණතුංග කියයි


සංචාරකයන් සදහා ලබන 21 වෙනිදා සිට රට විවෘත කිරීමෙන් පසු සංචාරකයන් මෙරටට ගෙන්වීමේ සිට ආපසු යාම දක්වා සෞඛ්‍ය මාර්ගෝපදේශ අනුගමනය නොකරන සියලු සංචාරක ආයතන හා පුද්ගලයන් අසාදුලේඛනගත (බ්ලැක් ලිස්ට්) කරන බව සංචාරක ඇමති ප්‍රසන්න රණතුංග මහතා පවසයි.

මෙම සෞඛ්‍ය මාර්ගෝපදේශ උල්ලංඝනය කලහොත් එය සංචාරක ව්‍යාපාරයේ අනාගතයට දැඩි ලෙස බලපාන බවද සංචාරක ඇමතිවරයා කියයි.


සංචාරකයන්ට නැවත රට විවෘත කිරීමෙන් පසු ඔවුන් මෙරටට ගෙන්වීමේදී අඳාල සංචාරක ආයතන සංචාරක සංවර්ධන අධිකාරියේ පූර්ව අනුමැතිය ලබාගැනීම අනිවාර්ය බවත් සංචාරකයන් ගමන් කරනු ලබන ස්ථාන සම්බන්ධයෙන් අධිකාරියට පූර්ව දැනුම් දීමක් සිදු කළ යුතු බවත් ඇමතිවරයා පවසයි.
එම දැනුම් දීම කලවිට සංචාරකයන් මෙරටට පැමිණීමේ සිට ඔවුන් මෙරට සංචාරය කරනු ලබන ස්ථාන හා ඔවුන්ගේ පිටවයාම දක්වා අධිකාරිය පූර්ණ අධීක්ෂණයකට ලක්කරනු ඇත. මේ වෙනුවෙන් පැය 24 පුරා ක්‍රියාත්මක මෙහෙයුම් මධ්‍යස්ථානයක් සංචාරක සංවර්ධන අධිකාරියේ ස්ථාපිත කරන බවද ඇමතිවරයා කිවේය.
විදෙස් සංචාරකයන් දිවයිනට පැමීණීම වෙනමත්, විදෙස්ගතව සිට මෙරටට පැමිණෙන ශ්‍රි ලාංකිකයන් දිවයිනට පැමීණීම වෙනමත් සිදුකිරීමට කටයුතු යොදා ඇතැයි ද ගුවන් තොටුපලේදී හෝ රට තුළදී සංචාරකයන් මෙරට වැසියන් හා මුහු නොවීමට අවශ්‍ය සියලු පියවර ගෙන ඇතැයිද ඇමති ප්‍රසන්න රණතුංග මහතා කීවේය.


කටුනායක හා මත්තල ගුවන්තොටුපල 21 වන දින සිට ගුවන් මෙහෙයුම් ක්‍රියාත්මක කරන ආකාරය පිළිබඳව ද ඇමතිවරයා සහ සංචාරකයන්ට විවෘත කිරීමෙන් පසු ක්‍රියාත්මක සෞඛ්‍ය මාර්ගෝපදේශ සම්බන්ධයෙන් සංචාරක නියෝජිත ආයතන ,හෝටල් හිමියන් සංචාරක මඟ පෙන්වන්නන්, සංචාරක රියදුරන් දැනුවත් කිරීමට ද සංචාරක අමාත්‍යංශය සහ ශ්‍රී ලංකා සංචාරක සංවර්ධන අධිකාරිය පියවර ගෙන තිබේ. ඒ සඳහා වන රැස්වීමක් සංචාරක හෝටල් කලමනාකරණ ආයතනයේදී ඊයේ (11 ) අදාළ පාර්ශවයන්ගේ සහභාගිත්වයෙන් පවත්වා තිබේ.
Views
202
2021-01-12 03:54:10
සංචාරක පුවත්
ජනප්‍රිය පුවත්