අද ඩොලරය රු.193.65 යි


ඇමෙරිකානු ඩොලරයට සාපේක්ෂව ශ්‍රී ලංකා රුපියල අද (12 ) රු.193.65 දක්වා සැලකිය යුතු පිරිහීමකට ලක් විය.

මේ අනුව පෙරේදා පැවති රු.192.47 ක් වූ ඇමෙරිකානු ඩොලරයක විකුණුම් අගය අද දිනයේ දී රු.1.18 කින් ඉහළ ගියේය.

එසේම අද දිනයේ ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව නිකුත් කළ අලුත්ම විනිමය අනුපාත අගයන් අනුව ඇමෙරිකානු ඩොලරයක ගැනුම් මිල රු.188.05 සිට රු.188.49 දක්වා ඉහළ ගියේය.
පසුගිය දෙසැම්බර් 24 දින වන විට ඇමෙරිකානු ඩොලරයක ගැනුම් මිල රු. 189.08 ක් හා විකුණුම් මිල රු. 194.66 ක් දක්වා ඉහළ ගිය අතර එහිදී ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව දේශීය විදේශ විනිමය වෙළඳපොළෙහි උච්ඡාවචනයන් පාලනය කිරීමට සුදුසු ක්‍රියාමාර්ග ගනු ලබන බව නිවේදනය කළේය.
පසුව මහ බැංකුව රුපියලේ අගය ශක්තිමත් කිරීමට ක්‍රියාමාර්ග ගත අතර මේ අනුව
පසුගිය දෙසැම්බර 31 දිනය වන විට ඇමෙරිකානු ඩොලරයක රුපියල් අගය රු. 190 ට වඩා අඩු අගයක් දක්වා ශක්තිමත් විය. එහෙත් දැන් නැවත ඇමෙරිකානු ඩොලරයට සාපේක්ෂව ශ්‍රී ලංකා රුපියල පිරිහීමකට ලක් වෙමින් තිබේ.
Views
54
2021-01-12 03:28:15
ජනප්‍රිය පුවත්