2020 දී 3.9% ක ඍණ ආර්ථික වර්ධනයක් - මහ බැංකුව පුරෝකථනයෙන් කියයි

2020 සිව්වන කාර්තුවේ ප්‍රවණතා නිරීක්ෂණය කිරීමෙන් අනතුරුව ආර්ථිකය 2020 වසර තුළ දී සියයට 3.9 ක පමණ සංකෝචනය වීමක් ( සියයට 3.9 ක ඍණ ආර්ථික වර්ධනයක් ) වාර්තා කරනු ඇති බව ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව පුරෝකථනය කර තිබේ.
මහ බැංකුව අද (04 ) නිකුත් කළ ‘2021 සහ ඉදිරිය සඳහා වන මුදල් සහ මූල්‍ය අංශ ප්‍රතිපත්ති ප්‍රකාශනයේ මේ බව සදහන් වේ.
කොවිඩ් වසංගතය හමුවේ සිදුව ඇති ආර්ථික පසුබෑම සම්බන්ධයෙන් එම වාර්තාවේ මෙසේ ද සදහන් වේ.
“අනෙකුත් ගෝලීය ආර්ථිකයන් මෙන්ම ශ්‍රී ලංකාව ද 2020 වසරේ දී, විශේෂයෙන් දෙවන කාර්තුවේ දී, සැලකිය යුතු ආර්ථික පසුබෑමකට ලක්විය. උද්ධමනය පාලනය වී ඇති වාතාවරණයක් යටතේ. වසංගතයෙන් පීඩාවට පත් ආර්ථිකය නගාසිටුවීමට සහාය වීම සඳහා ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව පෙර නොවූ පරිමාණයකින් විවිධ ක්‍රියාමාර්ග ගනු ලැබීය. මෙම ක්‍රියාමාර්ග සහ රජය විසින් ආරම්භ කරන ලද ආර්ථික පුනර්ජීවන වැඩසටහන් 2020 වසරේ තුන්වන කාර්තුව තුළ දී ආර්ථික ක්‍රියාකාරකම් අපේක්ෂා කළ ප්‍රමාණයට වඩා ඉහළ මට්ටමකින් යතා තත්ත්වයට පත්වීමට හේතු විය.“
“කෙසේ වෙතත්, කොවිඩ්-19 හි දෙවන රැල්ල පැතිර යෑම, වසරේ අවසාන කාර්තුවේ දී ආර්ථිකය යථා තත්ත්වයට පත් වීම කෙරෙහි යම් දුරකට බලපෑම් ඇති කළේය. 2020 පළමු කාර්තුවේ දී සුළු සංකෝචනයක් ද, දෙවන කාර්තුවේ දී සාපේක්ෂව විශාල සංකෝචනයක් ද වාර්තා කිරීමෙන් අනතුරුව, ආර්ථිකය තෙවන කාර්තුවේ දී සුළු වශයෙන් ධන වර්ධනයක් වාර්තා කළේය. සිව්වන කාර්තුවේ ප්‍රවණතා නිරීක්ෂණය කිරීමෙන් අනතුරුව, ආර්ථිකය වසර තුළ දී සියයට 3.9ක පමණ සංකෝචනය වීමක් වාර්තා කරනු ඇතැයි අපි අපේක්ෂා කරමු.“
Views
49
2021-01-04 04:26:17
ජනප්‍රිය පුවත්