මුදල් අමාත්‍යංශ ලේකම් ඇතුළු නිලධාරීන් මැයි මස වැටුපෙන් කොටසක් වැන්දඹු අනත්දරු අරමුදලට පරිතාග කරයි


මුදල් අමාත්‍යාංශය ප්‍රමුඛ මහා භාණ්ඩාගාරයේ කාර්යය මණ්ඩලය විසින් ස්වකීය 2020 මැයි මස වැටුපෙන් කොටසක් වැන්දඹු අනත්දරු ගිණුමට පරිත්‍යාග කිරීම සංඛේවත් කරමින් ඊට අදාළ ලිපිය මුදල් අමාත්‍යාංශයේ ලේකම් එස්. ආර්. ආටිගල මහතා විසින් ප්‍රධාන මූල්‍ය නිලධාරී බී.කේ. ආර්. බාලසූරිය මහතා වෙත අද (20) භාර දුන්නේය.

කොවිඩ් - 19 වෛරස් ව්‍යාප්තිය හමුවේ මතුව ඇති ආර්ථික පීඩනය කළමනාකරණය කරගැනීම සඳහා ජනාධිපති ලේකම්වරයා විසින් සමස්ත රාජ්‍ය සේවකයින් වෙතින් කරන ලද පෞද්ගලික ඉල්ලීම සැලකිල්ලට ගනිමින් මුදල් අමාත්‍යංශ නිලධාරීහු මේ පරිත්‍යාගය සිදු කළහ.
ඒ අනුව, මහා භාණ්ඩාගාර ලේකම්තුමාගේ 2020 මැයි මස වැටුපෙන් සියයට 50 ක් ද, තවත් බහුතර නිලධාරීන් පිරිසක් තම මැයි මස වැටුපෙන් සියයට 25 හා සියයට 10 බැගින් ද, අනෙකුත් කාර්යය මණ්ඩල සාමාජිකයින් ස්වකීය මැයි මස දිනක වැටුප ද වැන්දඹු අනත්දරු ගිණුමට පරිත්‍යාග කර ඇත.
ජායාරුපයෙන් දැක්වෙන්නේ මුදල් අමාත්‍යාංශයේ ලේකම් එස්. ආර්. ආටිගල මහතා විසින් ප්‍රධාන මූල්‍ය නිලධාරී බී.කේ. ආර්. බාලසූරිය මහතා වෙත අද දවල් (20) එම පරිත්‍යාග භාර දුන් අයුරුයි.


Views
377
2020-05-20 09:45:21
කාලීන පුවත්
ජනප්‍රිය පුවත්