වාහන ආදායම් බලපත් නිකුත් කිරීම සදුදා සිට

වාහන ආදායම් බලපත්‍ර නිකුත් කිරීමේ පද්ධතිය යාවත්කාලින කිරීමේ කටයුත්තක් හේතුවෙන් ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාල හා පළාත් ප්‍රධාන කාර්යාල මගින් සිදුකෙරෙන ආදායම් බලපත්‍ර නිකුත් කිරීමේ කටුතු ලබන සදුදා (18) තෙක් සිදු නොකෙරෙන බව ශ්‍රී ලංකා තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණ නියෝජිතායතනය පවසයි.

කොවිඩ් - 19 වසංගත තත්වය හේතුවෙන් කාර්යාල කටයුතු සිදුනොවිමෙන් ඉදිරිපත්වූ ඉල්ලීම් විශාල ප්‍රමාණයක් එකතු වී තිබීම මිට හේතුව බවද
එම නියෝජිතායතනය පවසයි.

ලබන සදුදා සිට වාහන ආදායම් බලපත්‍ර නිකුත් කිරීම සුපුරුදු පරිදි යළි සිදුකෙරේ.
Views
189
2020-05-15 10:13:34