කොළඹ සහ ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කවල දිගටම ඇදිරි නීතිය තිබියදී ආයතන ඇරේ


කොළඹ සහ ගම්පහ දිස්ත්‍රික්ක කෙහි ඇඳිරි නීතිය නැවත දැනුම්දෙනතුරු දිගටම ක්‍රියාත්මකව පවතී.

එහෙත් කොළඹ ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කවල ඇඳිරි නීතිය තිබිය දී ජන ජීවිතය සහ ආයතනික ක්‍රියාකාරිත්වය යථා තත්වයට පත් කිරීම, කලින් සැලසුම් කළ පරිදි හෙට ඇරඹේ.


කළුතර සහ පුත්තලම ඇතුළු සෙසු දිස්ත්‍රික්කවල ඇඳිරි නීතිය හෙට ( 11) සඳුදා සිට නැවත දැනුම්දෙන තුරු ක්‍රියාත්මක වනුයේ රාත්‍රී 8.00 සිට අළුයම 5.00 දක්වා පමණි.


කලින් නිකුත් කළ ඇදිරි නීති නිවේදනවල සඳහන් ඊට අදාළ කොන්දේසි නොවෙනස්ව පවතී.

ශ්‍යාම් නුවන් ගනේවත්ත


Views
137
2020-05-10 11:03:02
කාලීන පුවත්