කොවිඞ් -19 වසංගතයේ ව්‍යාප්තියෙන් ආර්ථික කටයුතුවලට දැඩි බලපෑම් එල්ල වීමට ඉඩ තිබෙනවා - ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව පවසයි.
කොවිඞ් -19 වසංගතයේ ව්‍යාප්තියෙන් ආර්ථික කටයුතුවලට දැඩි බලපෑම් එල්ල වීමට ඉඩ තිබෙන බව මහ බැංකුව කියයි.

ඒ සමග නුදුරු අනාගතයේදී ආර්ථිකයේ සියලු පාර්ශවකරුවන්ට දුෂ්කරතා ඇති කරනු ඇතැයි ද ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව පවසයි.

ආර්ථිකය නැවත නගා සිටුවීම සඳහා ගන්නා ලද ක‍්‍රියාමාර්ගවල ප‍්‍රතිඵල සහ ව්‍යාපාරික ප‍්‍රජාවගේ විශ්වාසය ඉහළ නැංවෙන බව 2020 වසර ආරම්භයේ දී දේශීය ආර්ථික ක‍්‍රියාකාරකම් තුළින් පෙන්නුම් කළ ද, කොවිඞ්-19 වසංගතය ව්‍යාප්ත වීම, ශ‍්‍රී ලංකාව ඇතුඵ සියලු රටවල් විසින් අනුගමනය කරන ලද පාලන ක‍්‍රියාමාර්ග සහ එහි ප‍්‍රතිඵලයක් ලෙස ගෝලීය ආර්ථිකයේ පුරෝකථනය කර ඇති පිරිහීම හේතුවෙන් 2020 වසරේ දී රටෙහි ආර්ථික ක‍්‍රියාකාරිත්වය පිළිබඳව තවදුරටත් අවිනිශ්චිතතා ඇති කළ බවද මහ බැංකුව කියයි.

පසුගියදා නිකුත් වූ ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවේ 2019 වර්ෂය සදහා වන නවතම වාර්ෂික වාර්තාවේ මේ බව සදහන්ය.එහි තවදුරටත් මෙසේ ද සදහන්ය.

මෙමගින්, නුදුරු අනාගතයේ ආර්ථිකයේ සියලු පාර්ශ්වකරුවන්ට දුෂ්කරතා ඇති කරමින් ආර්ථික වර්ධනය , රාජ්‍ය මූල්‍ය, විදේශීය සහ මූල්‍ය අංශවල කාර්යසාධනය මත දැඩි බලපෑම් එල්ල වීමට ඉඩ ඇත.පහළ උද්ධමන වාතාවරණය හමුවේ මුදල් ප‍්‍රතිපත්ති ලිහිල්කරණය සඳහා පැවති අවකාශය සහ බැංකු අංශයේ සම්මත මට්ටමට වඩා ඉහළින් පවත්වාගෙන යන ප‍්‍රාග්ධන සහ ද්‍රවශීලතා ස්වාරක්ෂණ මගින් ඇති කළ බැංකු අංශයේ අවකාශය හේතුවෙන්, ව්‍යාපාර මෙන්ම පුද්ගලයින් මුහුණ දෙන අපහසුතා අවම කිරීම සඳහා වූ රජයේ ප‍්‍රයත්නවලට සහාය වීමට ශ‍්‍රී ලංකා මහ බැංකුවට හැකියාව ලැබුණි. කොවිඞ් -19 වසංගතය හේතුවෙන් ආර්ථිකයේ තාවකාලික පසුබෑමක් ඇති වුවද, දිගුකාලීනව පැවති ව්‍යුහාත්මක ගැටලු විසඳීම දේශීය නිෂ්පාදනය පුඵල් කිරීම , අපනයන ඉහළනැංවීම, විදේශීය ඍජු ආයෝජන ආකර්ෂණය කර ගැනීම, නවෝත්පාදනය සඳහා පහසුකම් සැලසීම, නිෂ්පාදන සාධකවල ඵලදායීතාව හා කාර්යක්ෂමතාව ඉහළ නැංවීම සහ අවශ්‍ය අවස්ථාවන්හි දී උපයෝගී කර ගැනීමට හැකි ලෙස ප‍්‍රතිපත්ති අවකාශයන් සම්පාදනය තුළින් ආර්ථික වර්ධනය සඳහා සහාය වන ප‍්‍රතිසංස්කරණ ප‍්‍රමාදයකින් තොරව ක‍්‍රියාවට නැංවුවහොත් ඉදිරියේ දී තිරසර හා සැමට ප‍්‍රතිලාභ ලැබෙන ආකාරයේ ආර්ථික ප‍්‍රගතියක් අත්පත් කර ගැනීම සහ සමෘද්ධිමත් ජාතියක් බවට පත්වීම යන අපේක්ෂිත ප‍්‍රතිඵල ළගා කර ගැනීමට ශ‍්‍රී ලංකාවට හැකිවනු ඇත.’
Views
248
2020-04-30 09:30:26