අන්තර්ජාලයෙන් ඔන්ලයින් වෙළෙදසලක් නොමිලේරටේ පවතින තත්වය හමුවෙ ව්‍යාපාර වලට තම ව්‍යාපාරය පවත්වාගෙන යාමට නොහැකි හෙයින් ද, පාරිභෝගිකයන්ට තම අවශ්‍යතාවන් නිසි ලෙස සපුරා ගත නොහැකි හෙයින් ද, ඊට පිළියමක් ලෙස eshops.lk නම් නව වෙබ් අඩවියක් නිර්මාණය කර ඇත.

මෙමගින් රට පුරා සිටින වියාපාරයන්ට අන්තර්ජාලය ඔස්සේ ඔන්ලයින් වෙලෙඳ සළක් නොමිලේම ආරම්භ කිරීමට හැකියාව ඇත. ඒ හරහා ඔවුන්ට භාණ්ඩ අන්තර්ජාලය හරහා අලෙවි කිරීමට හැකියාව සැලසේ.

ජනතාවට ඔවුන්ට ආසන්නම නගරයේ ඇති මෙම ඔන්ලයින් වෙළෙඳ සල් වෙබ් අඩවිය හරහාම සොයා ගත හැක. ඔවුන්ට අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය නිවසේ සිටම එම ඔන්ලයින් වෙළෙඳ සල් හරහා ඇනවුම් කිරීමට ද හැකියාව ඇත. එලෙස සිදු කරන ඇනවුම් කිරීම් වෙළෙඳ සල් හිමියන්ටම වෙබ් අඩවිය හරහා දැක ගත හැක. ඇනවුම සමඟ ඇති පාරිභෝගිකයාගෙ විස්තර මගින් ඔහු හෝ ඇය සමඟ සම්බන්ධ වී, ඇනවුම් කර ඇති ද්‍රව්‍ය ඔවුන් වෙත බෙදා හැරීමට වෙළෙඳ සල් හිමියන්ට හැකියාව මෙමගින් සැලසේ.

මෙම වෙබ් අඩවිය මොබයිල් ඇප් එකක් ලෙස භාවිතා කිරීමට ද හැකියාව ඇත. එ සදහා ඇන්ඩ්‍රොයිඩ් දුරකථන නම් Google Chrome Browser හරහාද ඇපල් දුරකථන නම් Safari Browser හරහාද https://eshops.lk වෙබ් ලිපිනයට පිවිස browser එකෙහි මෙනු එකෙහි ඇති 'Add to Home Screen' tab එක touch කර App icon එක දිස්වන විට Add ලබා දීම මගින් ඇප් එක ජංගම දුරකථනයට download වනු ඇත.

Views
152
2020-04-17 17:12:49