අද රාත්‍රී 7.45 ට සියලු රුපවාහිනී නාලිකා ඔස්සේ අගමැතිගේ විශේෂ ප්‍රකාශයක්

රටේ පවතින වර්තමාන තත්ත්වය සහ රජය ගෙන ඇති ක්‍රියාමාර්ග පිලිබඳව අග්‍රාමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා විසින් සිදු කරනු ලබන විශේෂ ප්‍රකාශය අද (07) රාත්‍රී 7.45 ට සියලු රූපවාහිනී නාලිකා ඔස්සේ විකාශය වේ.
Views
551
2020-04-07 07:02:28
දේශපාලන පුවත්
ජනප්‍රිය පුවත්