සංචාරක සේවයේ වාහනවලටත් ලීසිං වාරික ගෙවීම අත්හිටුවීමේ සහනය දෙන්න - ශ්‍රිලංකා සංචාරක රියදුරු මර්ගෝපදේශක කතිකාචාර්ය සංගමය


සංචාරක රියදුරු මාර්ගෝපදේශකයන් විසින් සංචාරක සේවයේ යොදවා ඇති වාහන සඳහා ලීසිං වාරික අත්හිටුවන ලෙස ශ්‍රිලංකා සංචාරක රියදුරු මර්ගෝපදේශක කතිකාචාර්ය සංගමය රජයෙන් ඉල්ලා සිටී.

මේ සම්බන්ධයෙන් ශ්‍රිලංකා සංචාරක රියදුරු මර්ගෝපදේශක කතිකාචාර්ය සංගමයේ උප සභාපති රංජිත් සුදසිංහ මහතාගේ අත්සනින් ලිපියක් යවමින්
සංචාරක සංවර්ධන අධිකාරියේ අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්වරියගෙන් ඉල්ලෙමක් කර ඇත.

එහි මෙසේ ද සදහන් වේ.

දැනට රජයේ මගින් සංචාරක ව්‍යාපාරයේ යෙදී සිටින්නන් හට ලබාගෙන ඇති ණය/ලීසිං වාරික ගෙවීම අත්හිටුවීමට රජය ගෙන ඇති තීරණය සම්බන්ධවයි

.පවතින වාතාවරණය අනුව සංචාරක ප්‍රවාහන ව්‍යාපාරයේ යෙදී සිටි අප සැමට තවත් කාලයක් යනතුරු පිබිදීමක් ඇතිවනතුරු එම කර්මාන්තයේ යෙදීමට නොහැකි බැවින් මෙතෙක් කල් සංචාරකයන් ප්‍රවාහනය කිරීමට යොදාගෙන තිබූ වාහන (කාර් හා වෑන්‍ රථ) සඳහා ලීසිං වාරික ගෙවීම වසරක් යනතුරු අත් හිටුවා දෙන මෙන් කරුණාවෙන් ඉල්ලා සිටිමි.
ශ්‍යාම් නුවන් ගනේවත්ත
Views
280
2020-03-26 06:53:13