ඇමරිකානු ඩොලරය රු. 190 ත් පසු කරයි

ලංකා ඉතිහාසයේ ප්‍රථම වතාවට ඇමරිකානු ඩොලරයක රුපියල් අගය අද (24 ) රුපියල් 190 ද ඉක්මවා ගියේය.

මේ අනුව අද ශ්‍රී ලංක මහ බැංකුව නිකුත් කළ අලුත්ම විනිමය අනුපාත අගයන් අනුව ඇමරිකානු ඩොලරයක විකුණුම් අගය අගය රු.190.6188 දක්වා ඉහළ ගියේය.

ඇමරිකානු ඩොලරයක ගැනුම් අගය ඊයේ (24 ) රු.185.9354 ක් විය.

- ශ්‍යාම් නුවන් ගනේවත්ත


Views
70
2020-03-24 10:13:39