සහන දුන්නත් බැංකු මගින් වැටුපෙන් ණය වාරික කපා ගැනීමේ ප්‍රශ්නය ගැන මුදල්අ මාත්‍යංශ ලේකම් එස්.ආර් ආටිගලගේ අවධානය යොමු කෙරේ .
බැංකු ණය වාරික ගෙවීමට මාස තුනක සහනයක් දුන්නත් බැංකු මගින් වැටුපෙන් එම ණය වාරික කපා ගැනීමේ ප්‍රශ්නය ගැන මුදල්අ මාත්‍යංශ ලේකම් එස්.ආර් ආටිගල මහතාගේ අවධානය යොමු වේ.

මේ ගැන ජෙය්ෂ්ඨ මාධ්‍යවේදී ශ්‍යාම් නුවන් ගනේවත්ත විසින් ආටිගල මහතාගේ අවධානයට යොමු කර ඇත.

මාධ්‍යවේදී ශ්‍යාම් නුවන් ගනේවත්ත මේ සම්බන්ධයෙන් සිය මුහුණු පොතේ තබා ඇති සටහන මෙසේය.
--------------------------------------------------------------------------------------------------

බැංකු ණය වාරික කපා ගැනීමේ ප්‍රශ්නයට එස්.ආර් ආටිගල මහතාගේ අවධානය
--------------------------------------------------------------------------
කොරෝනා වසංගතය නිසා අපහසුුවට පත් වූ ජනයාට අද රජය විසින් සහන රැසක් ලබා දුන්නා. මේ ගැන මුදල්අ මාත්‍යංශ ලේකම් එස්.ආර් ආටිගල මහතා මීට මොහොතකට පෙර මට දුරකතනයෙන්මේතා කර එම සහන ගැන කතා කළා. බැංකු මගින් වහාම පඩියෙන් අදාළ ණය වාරික කපාගෙන තිබීමේ ප්‍රශ්නය ගැනත් මම එතුමාට කියා සිටියා.ඒ ගැන අවධානය යොමු කරන බව ආටිගල මහතා මට ප්‍රකාශ කළා.
ආටිගල මහතා ලියුම්කරුට ප්‍රකාශ කළ පරිදි ආදායම් මාර්ග අහිමිව අසරණ වන ජනයා වෙනුවෙන් ඉල්ලා සිටි බැංකු ණය වාරික ගෙවීමේ සහනය ඔහු මේ ලියුම්කරුට කියා සිටි පරිදිම මාස තුනකට ලබා දී තිබෙනවා. ඒ ගැන ජනාධිපති ඝෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතාට ජනපති ලේකම් ආචාර්ය පී.බී ජයසුන්දර මහතාට සහ එම සහන වෙහෙස මහන්සි වී ක්‍රියාත්මක කරමින් සිටින
මුදල්අ මාත්‍යංශ ලේකම් එස්.ආර් ආටිගල ජනතාව වෙනුවෙන් බොහොමත්ම ස්තුතියි.මේ කොරෝනා වසංගතයෙන් රටත් ජනයාත් මුදා ගැනීමට රජයට සියලු ශක්තිය ලැබේවා !

ශ්‍යාම් නුවන් ගනේවත්ත
shyam.divaina@gmail.com
Views
277
2020-03-23 14:03:18