ඇදිරි නීතිය තිබුණත් පිටකොටුවේ අත්‍යවශ්‍ය අහාර ද්‍රව්‍ය තොග කඩ ඇරලා - කොළඹ ව්‍යාපාරික සංගමයේ ප්‍රධාන ලේකම් චමින්ද විදානගමගේ

ඇදිරි නීතිය ක්‍රියාත්මකව පවතිද්දී පිටකොටුවේ අත්‍යවශ්‍ය අහාර ද්‍රව්‍ය තොග කඩ විව්ර්තව තැබීමට අවසර ලැබුණු බව කොළඹ ව්‍යාපාරික සංගමයේ ප්‍රධාන ලේකම් චමින්ද විදානගමගේ මහතා ඊයේ දිවයින ට පැවසීය .

මේ අනුව දිවයිනේ ඕනෑම වෙළෙදසැල් හිමියෙකුට පිටකොටුව තොග කඩවලින් අත්‍යවශ්‍ය අහර ද්‍රව්‍ය ද්‍රව්‍ය මිලදී ගැනීමට හැකි බවද ඔහු කීවේය. ඒ සදහා ඇදිරි නීතිය තිබුනත් ළඟම ඇති පොලීසියට ගොස් වෙළෙදසැල් හිමියන්ට පිටකොටුවට යාම සදහා අවසර ලබා ගත හැකි බවත් ඔහු කීවේය.

එසේම සැම නගරයකම එක් ෆාමසියක් විව්ර්තව තැබීමටද අවසර ලබා දී ඇතැයි ඔහු කීවේය.
මේ අවසර ගැනීමට ඇමති චමල් රාජපක්ෂ මහතා තම සංගමයට සහය දුන් බවද කොළඹ ව්‍යාපාරික සංගමයේ ප්‍රධාන ලේකම් චමින්ද විදානගමගේ මහතා තවදුරටත් 'දිවයින 'ට පැවසීය .

- ශ්‍යාම් නුවන් ගනේවත්ත
Views
385
2020-03-23 07:52:51