ජනපතිතුමනි , ජනාධිපති කාර්ය සාධක බලකායට අනුයුක්තව ආර්ථික අනුකමිටුවක් ද පිහිටුවන්න - මාධ්‍යවේදී ශ්‍යාම් නුවන් ගනේවත්ත

දැනට පිහිටුවා ඇති කොරෝනා ජනාධිපති කාර්ය සාධක බලකායට අනුයුක්තව ආර්ථික අනු කමිටුවක් ද පිහිටුවීම සුදුසු බව මාධ්‍යවේදී ශ්‍යාම් නුවන් ගනේවත්ත පවසයි.

කොරෝනා වසංගතය සමනය කර ගැනීමට වත්මන් රජය සමත් වනු ඇති බවත් ඉන් පසු ප්‍රධාන අභියෝගය වන්නේ අකර්මන්‍ය වූ ආර්ථික කටයුතු පණ ගන්වා ගැනීම බවත් ඔහු කියයි.

මේ නිසා වහාම ඊට අදාළ තීන්දු තීරණ ද නොපමාව ගැනීමට දැනට පිහිටුවා ඇති කොරෝනා ජනාධිපති කාර්ය සාධක බලකායට අනුයුක්තව මේ ආර්ථික කටයුතු යළි පන ගැන්අවීමේ අනුකමිටුව ද පිහිටුවිය යුතු බවත් ඒ ගැන තමා ජනාධිපති ඝෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතාගේ අවධානය යොමු කරන බවත් මාධ්‍යවේදී ශ්‍යාම් නුවන් ගනේවත්ත තවදුරටත් පවසයි.
Views
367
2020-03-22 17:47:41
ආර්ථික පුවත්