දේශපාලන නියෝජිතයන් තම දේශපාලන ප්‍රතිරුප පුම්බා ගැනීමෙන් වැළකී කොරෝනා වසංගතයෙන් රට බේරා ගැනීමේ රජයේ ප්‍රයත්නයට මාධ්‍ය දායකත්වය ලබා දීමට සහය දෙන්න - මාධ්‍යවේදී ශ්‍යාම් නුවන් ගනේවත්ත ඉල්ලයි


මේ තීරණාත්මක මොහොතේ සියලු පක්ෂවල දේශපාලන නියෝජිතයන් තම දේශපාලන ප්‍රතිරුප පුම්බා ගැනීමෙන් වැළකී කොරෝනා වසංගතයෙන් රට බේරා ගැනීමේ රජයේ ප්‍රයත්නයට සහය දෙන ලෙස තමා ඉල්ලා සිටින බව ජෙය්ෂ්ඨ මාධ්‍යවේදී ශ්‍යාම් නුවන් ගනේවත්ත මහතා ඉල්ලා සිටී.

තම දේශපාලන බල ව්‍යාපෘති මේ අර්බුදය සමනය කර ගන්නා තෙක් පසුපසට ගන්නා ලෙසද ද ඔහු ඉල්ලීමක් කරයි.

එසේම මේ භාරකාර රජයේ ඇමතිවරුන්ද මාධ්‍ය හරහා තම තම දේශපාලන ප්‍රතිරුප පුම්බා ගැනීමේ උත්සාහයන්ගෙන් වැළකී මාධ්‍යවේදීන්ගේ ද ආරක්ෂාව සලසා දෙමින් කොරෝනා වසංගතයෙන් රට මුදා ගැනීමේ මෙහෙයුමට මාධ්‍ය කරන දායකත්වයට සහය ලබා දෙන ලෙසද තමා ඉල්ලා සිටින බව මාධ්‍යවේදී ශ්‍යාම් නුවන් ගනේවත්ත මහතා 'ශ්‍රී ලංකා ආර්ථිකය'ට පැවසීය.Views
722
2020-03-22 09:57:22
දේශපාලන පුවත්
ජනප්‍රිය පුවත්