ඩොලරය රු.189 ත් පසු කරයි

ලංකා ඉතිහාසයේ ප්‍රථම වතාවට ඇමරිකානු ඩොලරයක රුපියල් අගය අද (20 ) රුපියල් 189 ද ඉක්මවා ගියේය.

මේ අනුව අද ශ්‍රී ලංක මහ බැංකුව නිකුත් කළ අලුත්ම විනිමය අනුපාත අගයන් අනුව ඇමරිකානු ඩොලරයක විකුණුම් අගය අගය රු.189.8775 දක්වා ඉහළ ගියේය.

ඇමරිකානු ඩොලරයක විකුණුම් අගය ඊයේ (19 ) රු.188.2057 ක් විය.

එසේම ඇමරිකානු ඩොලරයක ගැනුම් මිල අද රු.185.3850 දක්වා ඉහල ගිය අතර ඊයේ එම අගය රු.184.1170 ක් විය

- ශ්‍යාම් නුවන් ගනේවත්ත
Views
247
2020-03-20 06:34:31