කොරෝනා වයිරසයට එරෙහිව සටන් කිරීමට උපකාරී වීමට ඇමරිකානු තානාපතිනියගෙන් භාණ්ඩ පරිත්‍යාගයක්

ශ්‍රී ලංකාෙව් ඇමරිකානු තානාපතිනි ඇලෙයිනා බී. ටිප්ලිට්ස් මහත්මිය විසින් අද (17) කොරෝනා වයිරසයට එරෙහිව සටන් කිරීමට ඇමරිකාවෙන් ලබා දෙන භාණ්ඩ පරිත්‍යාගයක් ලංකා සිවිල් ගුවන්සේවා අධිකාරිෙය් සභාපති (විශ්‍රාමික) මේජර් ජෙනරාල් ජී. ඒ චන්ද්‍රසිරි මහතා වෙත බණ්ඩාරනායක ජාත්‍යන්තර ගුවන් තොටුපොළේ දී භාර දුන්නා ය.

මේ අනුව ඇමරිකානු තානාපතිනි ඇලෙයිනා බී. ටිප්ලිට්ස් මහත්මිය ඩියුෙපොන්ට් ටයිවෙක් ඕවරෝල් ඇඳුම්, නයිට්‍රයිල් අත්වැසුම්, බරවැඩේහිදී යොදාගතහැකි අත්වැසුම්, බූට් ආවරණ සහ පිරිසිදුකාරක තොගයක පරිත්‍යාගයක් ඇමරිකානු ජනතාව වෙනුවෙන් භාර දුන්නාය.
මෙම භාණ්ඩ ගුවන් තොටුපොළ කාර්ය මණ්ඩලයේ ආරක්ෂාවට සහ ඔවුන් විසින් මෙම වයිරසය පැතිරීම වැලැක්වීම සඳහා ගන්නා ක්‍රියාමාර්ගවලට සහය ලැබෙනු ඇත.මෙම පරිත්‍යාගය ලංකාවට සහය ලබාදීම සඳහා එක්සත් ජනපදය ගන්නා වෑයම්වල කොටසක් බව ශ්‍රී ලංකාවේ ඇමරිකානු තානාපති කාර්යාලය කියයි.


- ශ්‍යාම් නුවන් ගනේවත්ත
Views
322
2020-03-17 10:08:59