ශ්‍රී ලංකන් - එයාර් බස් ගනුදෙනුවේ මූල්‍ය අක්‍රමිකතා විමර්ශනයකට පුර්ණ සහාය දෙනවා - ශ්‍රී ලංකන් ගුවන් සමාගමේ සභාපති අශෝක් පතිරගේ


ශ්‍යාම් නුවන් ගනේවත්ත

ශ්‍රී ලංකන් ගුවන් සේවය සහ එයාර් බස් සමාගම අතර වූ ගනුදෙනුවේ දී සිදු වු බව කියන මූල්‍ය අක්‍රමිකතා පිළීබඳව සිදු කෙරෙන කිසියම් විමර්ශනයක් හෝ නඩු පැවරීමක දී ඕනෑම රජයේ ආයතනයක් සමඟ පූර්ණ සහයෝගයෙන් කටයුතු කරන ලෙස ශ්‍රීලංකන් ගුවන් සමාගමේ සභාපති අශෝක් පතිරගේ මහතා එම ගුවන් සමාගමේ කළමනාකාරිත්වයට උපදෙස් ලබා දී තිබේ.

2011 සිට 2015 ජුනි දක්වා කාලය තුළ ශ්‍රී ලංකන් ගුවන් සේවය සහ එයාර් බස් සමාගම අතර වූ ගනුදෙනුවේ දී සිදු වු බව කියන මූල්‍ය අක්‍රමිකතා පිළීබඳව මේ වන විට එක්සත් රාජධානිය ප්‍රකාශයට පත් කර ඇති තීන්දුව පිළිබඳව ශ්‍රීලංකන් එයාර්ලයින්ස් සමාගම දැනුවත් වී තිබෙන බවද ශ්‍රී ලංකන් ගුවන් සමාගම කියයි.

අනාගතයේ දී සියලු නිවැරදි ක්‍රියාමාර්ග ගැනීමේ අරමුණින් පවතින සියලු අභ්‍යන්තර ලියකියවිලි සංරක්ෂණය කර අධ්‍යයනය කරන ලෙස ද ඒ මහතා කළමනාකාරිත්වයට වැඩිදුරටත් උපදෙස් ලබා දී ඇත.

Views
270
2020-02-02 08:02:21