නාලන්දා හිටපු විදුහල්පති ධර්මා ගුණසිංහ අභාවප්‍රාප්ත වේ

කොළඹ නාලන්දා විද්‍යාලයේ හිටපු ඉතා කීර්තිමත් විදුහල්පති වරයෙකු වන ධර්මා ගුණසිංහ මහතා අද (22) උදෑසන අභාවප්‍රාප්ත වී තිබේ .

අවසන් කටයුතු පසුව දැනුම් දෙනු ලැබේ.
එතුමන්ට නිවන්සැප ලැබේවා!
Views
257
2020-01-22 00:55:34
කාලීන පුවත්