නව මහ බැංකු අධිපති මාහාචාර්ය ඩබ්.ඩී. ලක්ෂ්මන්ගේ පළමු මාධ්‍ය හමුව අද


ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවේ නව අධිපතිවරයා වශයෙන් පත් වූ දේශමාන්‍ය මාහාචාර්ය ඩබ්.ඩී. ලක්ෂ්මන් මහතා සහභාගී වන පළමු මාධ්‍ය හමුව අද (27) උදේ 10.00 ට මුලස්ථානයේදී පැවැත්වේ.

ඒ මහතා මහ බැංකුවේ 15 වැනි අධිපතිවරයා වශයෙන් දෙසැම්බර් 24 දින ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකු පරිශ්‍රයේදී වැඩ භාර ගත්තේය.

1994 සිට 1999 දක්වා වකවානුව තුළ කොළඹ විශ්වවිද්‍යාලයේ උපකුලපතිවරයා වශයෙන් කටයුතු කළ ඒ මහතා ශ්‍රී ලංකාවේ කීර්තිමත් ආර්ථික විද්‍යාඥයෙකි.

අධ්‍යාපන ක්ෂේත්‍රයට ඉටු කළ සේවය වෙනුවෙන් 2005 වසරේ දී මහාචාර්ය ඩබ්.ඩී. ලක්ෂ්මන් මහතා දේශමාන්‍ය සම්මානයෙන් පිදුම් ලැබීය.

ශ්‍යාම් නුවන් ගනේවත්ත
Views
300
2019-12-26 20:37:57