මහා භාණ්ඩාගාරයේ නව ලේකම් එස්.ආර් ආටිගල

ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවේ නියෝජ්‍ය අධිපතිවරයෙකු වන එස්.ආර්. ආටිගල මහතා මුදල් මහා භාණ්ඩාගාරයේ නව ලේකම්වරයා ලෙස පත්කර තිබේ.


ජ්‍යෙෂ්ඨ ආර්ථික විද්‍යාඥයෙකු, මහ බැංකුවේ සහකාර අධිපතිවරයෙකු මෙන්ම භාණ්ඩාගාරයේ නියෝජ්‍ය ලේකම්වරයෙකු ලෙස ද ඒ මහතා කටයුතු කර ඇත.

ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවේ වසර 27 කට අධික සේවා කාලයක් සම්පුර්ණ කර ඇති එස්.ආර්.ආටිගල මහතා මහ බැංකුෙව් නියෝජ්‍ය අධිපතිවරයෙකු ලෙස පත්වීමට පෙර සහකාර අධිපති ධුරය හෙබ වූ අතර මුදල් අමාත්‍යංශය වෙත මුදා හරින ලදුව නියෝජ්‍ය භාණ්ඩාගාර ලේකම්වරයෙකු ලෙස දිගු කලක් සේවය කර ඇත.

ආටිගල මහතා එක්සත් රාජධානියේ, වොරික් විශ්ව විද්‍යාලයෙන් ප්‍රමාණාත්මක සංවර්ධන ආර්ථික විද්‍යාව පිළිබඳ විද්‍යාපති උපාධියද, කොළඹ විශ්ව විද්‍යාලයෙන් භෞතික විද්‍යාව පිළිබඳ විද්‍යාවේදී උපාධිය ද ලබා ඇත.

ගිය වසරේ (2018) ඔක්තෝබර් මාසයේ පැවති අන්තර්කාලීන රජයේ මුදල් අමාත්‍යාංශ ලේකම්වරයා ලෙස කටයුතු කළේද ආටිගල මහතාය.

ශ්‍යාම් නුවන් ගනේවත්ත

Views
514
2019-11-19 05:14:12
ජනප්‍රිය පුවත්