හම්බන්තොටින් සජිත්ට දැවැන්ත පරාජයක්


2019 ජනාධිපතිවරණයේ හම්බන්තොට දිස්ත්‍රික්ක සමස්ත ප්‍රතිඵල සටහනට අනුව 66.17%ක ඡන්ද ප්‍රතිශතයක් වාර්තා කරමින් ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා ජයග්‍රහණය තහවුරු කිරීමට සමත් වී ඇත.

හම්බන්තොට දිස්ත්‍රික්කයෙන් ඔහු ලබා ඇති ඡන්ද සංඛ්‍යාව 278,804 කි.

නව ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී පෙරමුණේ ජනාධිපති ධුර අපේක්ෂක සජිත් ප්‍රේමදාස මහතාගේ මැතිවරණ බලප්‍රදේශය හම්බන්තොට දිස්ත්‍රික්කය වීම මෙහි විශේෂත්වයයි. ප්‍රේමදාස මහතාට හම්බන්තොටින් ලබා ගැනීමට හැකියාව ලැබී ඇත්තේ ඡන්ද 108,906 ක් පමණි. එනම් සියයට 25.85ක ප්‍රතිශතයකි.

හම්බන්තොට දිස්ත්‍රික්කයේ මැතිවරණ බලප්‍රදේශ වන මුල්කිරිගල (67.73%), බෙලිඅත්ත (66.01%), තංගල්ල (69.53%) සහ තිස්සමහාරාම (62.55%) යන මැතිවරණ කොට්ඨාශ සියල්ලගේම ජයග්‍රහණය තහවුරු කර ගැනීමට ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා සමත් වී තිබේ.Views
419
2019-11-17 01:53:00