බැඳුම්කර වෝහාරික විගණන නිමකර වාර්තා මහ බැංකු මුදල් මණ්ඩලයට

බැඳුම්කර ජනාධිපති කොමිසමේ නිර්දේශ පරිදි සිදුකරන ලද වෝහාරික විගණනයන් පහම අවසන් කර එම වාර්තා මහ බැංකුවේ මුදල් මණ්ඩලයට ඉදිරිපත් කර ඇතැයි ශ‍්‍රී ලංකා මහ බැංකුව පවසයි. එසේම එම විගණන වාර්තා පිළිබඳව මහ බැංකුවේ මුදල් මණ්ඩලය විසින් නීතිපතිවරයාගෙන් උපදෙස් ලබාගත් බවත් ඒ සම්බන්ධයෙන් ඉදිරි කටයුතු නීතිපතිවරයාගේ උපදෙස් අනුව සිදුකරන බවත් ශ‍්‍රී ලංකා මහ බැංකුවේ මුදල් මණ්ඩලය කියයි.


මෙම විගණන වාාර්තාවල කරුණු නීතිපතිවරයා විසින් සම්පූර්ණයෙන්ම සලකා බැලීමෙන් අනතුරුව එහි ඇති මහජන දැනගැනීම සඳහා ප‍්‍රසිද්ධ කළ හැකි කොටස් ගැන මහ බැංකුවට දැනුම්දීමට නීතිපතිවරයා එකඟත්වය පළ කළ බව ද මහ බැංකුව කියයි.

මේ සම්බන්ධයෙන් වැඩිදුරටත් කරුණු පැහැදිලි කරන ශ‍්‍රී ලංකා මහ බැංකුව මෙසේ ද පවසයි.

2015 පෙබරවාරි 01 සිට 2016 මාර්තු 31 දක්වා කාලසීමාව තුළ භාණ්ඩාගාර බැඳුම්කර නිකුත් කිරීම පිළිබඳව විමර්ශනය කිරීම, පරීක්‍ෂා කිරීම සහ වාර්තා කිරීම සඳහා පත්කරන ලද ජනාධිපති පරීක්‍ෂණ කොමිෂන් සභාව මගින් කරන ලද නිර්දේශයන් ද අනෙකුත් විගණන වාර්තා සහ ශ‍්‍රී ලංකා මහ බැංකුවේ නියාමන සහ නියෝජිත කාර්යයන් සම්බන්ධයෙන් කරන ලද අභ්‍යන්තර විමර්ශන වාර්තාවල අඩංගු වූ කරුණු ද සලකා ශ‍්‍රී ලංකා මහ බැංකුවේ මුදල් මණ්ඩලය විසින් විගණකාධිපතිතුමාගේ ද උපදෙස් ලබාගනිමින් වෝහාරික විගණනයන් පැවැත්වීමට සැලසුම් යොදන ලදී. මෙම විගණන කටයුතු සිදුකිරීම සඳහා අමාත්‍ය මණ්ඩල උපදේශක ප‍්‍රසම්පාදන කමිටුවක් (අ. ම. උ. ප‍්‍ර. කමිටුව* මගින් රජයේ ප‍්‍රසම්පාදන මාර්ගෝපදේශවලට අනුකූලව ගෝලීය පරිචයක් සහ ජාත්‍යන්තර පළපුරුද්දක් සහිත විගණන සමාගම් තෝරාගනු ලැබූ අතර එම විගණන කණ්ඩායම් සම්පූර්ණයෙන්ම විදේශීය සාමාජිකයන්ගෙන් සමන්විත විය. මෙම ප‍්‍රසම්පාදනය සඳහා වූ අ. ම. උ. ප‍්‍ර. කමිටුවේ නිරීක්‍ෂකයකු වශයෙන් විගණකාධිපතිතුමාගේ නියෝජිතවරියක් ද කටයුතු කරන ලදී.

අදාළ විගණන සේවාවන් ප‍්‍රසම්පාදනය කිරීමේ ප‍්‍රගතිය සම්බන්ධයෙන් 2019 ජනවාරි 14 දින මහ බැංකුව විසින් නිකුත් කරන ලද නිවේදනයේ ද සඳහන් පරිදි මෙම ක‍්‍රියාවලිය පහත සඳහන් පරිදි විගණනයන් 5 කින් සමන්විත විය.

එම විගණනයන්හි විෂය පථය සකස් කිරීමේදී විගණකාධිපතිවරයාගේ හා නීතිපතිතුමාගේ උපදෙස් සඳහා යොමු කරන ලදී.

1. 2002 ජනවාරි 01 දින සිට 2015 පෙබරවාරි 28 දින දක්වා කාලය ඇතුළත රාජ්‍ය ණය දෙපාර්තමේන්තුව විසින් කරන ලද භාණ්ඩාගාර බැඳුම්කර නිකුත් කිරීම.

2. 2002 ජනවාරි 01 දින සිට 2015 පෙබරවාරි 28 දින දක්වා කාලය ඇතුළත නිකුත් කරන ලද ගනුදෙනු කරන ලද භාණ්ඩාගාර බැඳුම්කර සම්බන්ධ කරගෙන සේවක අර්ථසාධක අරමුදල මගින් සිදුකරන ලද ප‍්‍රාථමික හා ද්විතියික වෙළෙඳපොළ ගනුදෙනු.

3. 1998 ජනවාරි 01 දින සිට 2017 දෙසැම්බර් 31 දින දක්වා කාලය ඇතුළත සේවක අර්ථසාධක අරමුදල මගින් ලැයිස්තුගත කළ හා ලැයිස්තුගත නොකළ කොටස්වල කරන ලද ගනුදෙනු.

4. 2015 පෙබරවාරි 01 දින සිට 2016 මාර්තු 31 දින දක්වා කාලය ඇතුළත රාජ්‍ය ණය දෙපාර්තමේන්තුව විසින් කරන ලද භාණ්ඩාගාර බැඳුම්කර නිකුත් කිරීම හා ලැබුණු මුදල් මහා භාණ්ඩාගාරයට සම්පේ‍්‍රෂණය කිරීම.

5. තෝරාගත් ප‍්‍රාථමික වෙළෙඳුන් සම්බන්ධයෙන් 2009 ජනවාරි 01 දින සිට 2017 දෙසැම්බර් 31 දින දක්වා කාලය ඇතුළත රාජ්‍ය ණය දෙපාර්තමේන්තුවේ අධිකාරී/බැංකු නොවන මූල්‍ය ආයතන අධීක්‍ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවේ අධ්‍යක්‍ෂවරයා විසින් කරන ලද අධීක්‍ෂණය හා නියාමන කාර්යභාරය පිළිබඳව.

මේ වනවිට මෙම විගණනයන් පහම අවසන් කර ඇති අතර විගණන කණ්ඩායම් විසින් අවසන් වාර්තා මුදල් මණ්ඩලයට ඉදිරිපත් කර ඇත.

මෙම විගණන වාර්තාවල ඇති සොයාගැනීම්වල ස්වභාවය සලකා බලා මෙම වාර්තා අදාළ අධිකාරීන් වෙත ඉදිරිපත් කිරීම, ද විශේෂයෙන්ම ඒවා ප‍්‍රසිද්ධ කළ යුතු ද යන්න පිළිබඳව මුදල් මණ්ඩලය විසින් නීතිපතිතුමාගෙන් උපදෙස් ලබාගන්නා ලදී.

ඒ අනුව ඉහත කී විගණන වාර්තා එහි ඇමුණුම් සහ අනෙකුත් ඉදිරිපත් කර ඇති දෑහි අඩංගු කරුණු අදාළ විමර්ශන සහ දැනට ආරම්භ කර ඇති සහ ඉදිරි නීතිමය ක‍්‍රියාමාර්ග සම්බන්ධයෙන් සාක්‍ෂි ලෙස යොදා ගැනීමට ප‍්‍රවණතාවක් ඇතැයි සලකන නිසා එම වාර්තා ලබා ගැනීමට ව්‍යවස්ථාපිත අධිකාරියක් ඇති පාර්ශ්වයන්ට පමණක් ලබාදීමට ද, එසේ ලබාදීමේ දී අදාළ විමර්ශන සහ දැනට ආරම්භ කර ඇති සහ ඉදිරි නීතිමය ක‍්‍රියාමාර්ගවලට අගතිගාමී නොවීමට වගබලා ගැනීම සඳහා විගණන වාර්තා ලබාගන්නා පාර්ශ්වයන් ඒවායේ අන්තර්ගත කරුණු සම්බන්ධයෙන් රහස්‍යභාවය රැුකගත යුතු බවට ද අවධාරණය කළ යුතු බවටත් නීතිපතිවරයා විසින් උපදෙස් දී ඇත.
Views
307
2019-11-12 21:54:48
ආර්ථික පුවත්