ගෝඨාභය රාජපක්ෂගේ ජයග්‍රහණයට පූර්ණ සහයෝගය දෙනවා - හිටපු මහ බැංකු අධිපති අජිත් නිවාඩ් කබ්රාල්


ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණ විසින් තෝරාගන්නා ලද ජනාධිපති අපේක්ෂක ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතාගේ ජයග්‍රහණය වෙනුවෙන් තමා පූර්ණ සහයෝගය ලබා දෙන බව හිටපු මහ බැංකු අධිපති අජිත් නිවාඩ් කබ්රාල් මහතා පවසයි.
මේ සම්බන්ධයෙන් සිය මුහුණු පොතේ පණිවිඩයක් තබා ඇති කබ්රාල් මහතා මෙසේද පවසයි.


'ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණ විසින් තෝරාගන්නා ලද ජනාධිපති අපේක්ෂක ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා, එම තනතුර සඳහා තරග කිරීම පිළිබඳව කිසිදු බාධාවක් නැතැයි මා තරයේ විශ්වාස කරමි. එහෙයින්, එම අපේක්ෂකත්වය පිළිබඳව විකල්ප යෝජනා ඉදිරිපත් කිරිම කිසිසේත් යෝග්‍ය හෝ අවශ්‍ය නොවනු ඇත.
ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණ විසින් තෝරාගන්නා ලද ජනාධිපති අපේක්ෂක ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා, එම තනතුර සඳහා තරග කිරීම පිළිබඳව කිසිදු බාධාවක් නැතැයි මා තරයේ විශ්වාස කරමි. එහෙයින්, එම අපේක්ෂකත්වය පිළිබඳව විකල්ප යෝජනා ඉදිරිපත් කිරිම කිසිසේත් යෝග්‍ය හෝ අවශ්‍ය නොවනු ඇත.
ඔහුගේ ජයග්‍රහණය වෙනුවෙන් මා පූර්ණ සහයෝගය ලබා දෙන බවද පවසන්නට කැමැත්තෙමි.
- අජිත් නිවාඩ් කබ්රාල් '
Views
241
2019-10-01 04:46:42