අද රාත්‍රියේ පෙට්‍රල් සහ සුපිරි ඩීසල් මිල රු.2 කින් අඩු කරයිඉන්ධන මිල සූත්‍රය අනුව අද (10) මධ්‍යම රාත්‍රියේ සිට ක්‍රියාත්මක වන පරිදි පෙට්‍රල් ලීටරයක මිල රුපියල් 2 කින් සහ සුපිරි ඩීසල් ලීටරයක මිල රුපියල් 2 කින් අඩු කර ඇත.

මේ අනුව ඔක්ටේන් 92 පෙට්‍රල් ලීටරයක මිල රු.138 සිට රු.136 දක්වා සහ ඔක්ටේන් 95 පෙට්‍රල් ලීටරයක මිල රු.163 සිට රු.161 දක්වාද අඩුකර ඇතැයි මුදල් අමාත්‍යංශය කියයි. සුපිරි ඩීසල් ලීටරයක මිල රු.134 සිට රු.132 දක්වා ද අඩු කර තිබේ. ඔටෝ ඩීසල් මිලෙහි කිසිදු වෙනසක් කර නොමැත.
ජාත්‍යන්තර වෙළඳපොලේ තෙල්මිල අඩුවන විට එහි වාසිය පාරිභෝගික ජනතාවට ලබා දෙන බවට මුදල් අමාත්‍ය මංගල සමරවීර මහතා මෙයට පෙර පොරොන්දු වූ පරිදි මෙම මිල අඩුවිම සිදු කළ බව මුදල් අමාත්‍යංශය කියයි.Views
40
2019-09-10 10:15:06
ආර්ථික පුවත්