දිවයින හිටපු ප්‍රධාන කර්තෘ මෙරිල් පෙරේරා සමු ගනී
දිවයින හිටපු ප්‍රධාන කර්තෘ මෙරිල් පෙරේරා මහතා අභාවප්‍රාප්ත විය.
ඒ මහතා කලක් නවලිය ප්‍රධාන කතෘ ලෙසද කටයුතු කළේය.
අවසන් කටයුතු බ්‍රහස්පතින්දා සිදු කිරීමට නියමිතය.
Views
428
2019-09-03 15:25:43
කාලීන පුවත්