මහාචාර්ය කාලෝ ෆොන්සේකා අභාවප්‍රාප්ත වෙයි

මහාචාර්ය කාලෝ ෆොන්සේකා මහතා අභාවප්‍රාප්ත විය.
ඒ මහතා මිය යන විට 86 වැනි වියේ පසුවිය.

අද (02) දහවල් සිය නිවසේදී මහාචාර්ය කාලෝ ෆොන්සේකා අභාවප්‍රාප්ත වු බව පවුලේ ඥාතීහු සදහන් කරති.

ශ්‍රී ලංකා වෛද්‍ය සභාවේ හිටපු සභාපතිවරයෙකු වූ කාලෝ ෆොන්සේකා මහතා
2012 වසරේ සි‍ට 2017 දක්වා වෛද්‍ය සභාවේ කටයුතු කර තිබේ.
Views
48
2019-09-02 10:26:34
කාලීන පුවත්