ඝෝටා ට සහාය පතා හෙට ඉතාලියේ මිලානෝ නුවර වැඩසටහනක්
ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණේ හෙට (11 ) පැවැත්වෙන සමුළුවට සමගාමීව ඉතාලියේ මිලානෝ නුවර ශ්‍රී ලංකා පොදුජන කේන්ද්‍රීය පර්ශ්‍රයේදී වැඩසටහනක් සංවිධානය කර ඇත.
ජයග්‍රහණය විජයග්‍රහණය පතා යන මැයෙන් සංවිධානය කර ඇති මේ වැඩසටහනට සහභාගිවන්නැයි ඉතාලියේ සියලුම නගරවල වෙසෙන දෑහිතකාමී ශ්‍රී ලාංකිකයන්ට ආරාධනා කර සිටින බව සංවිධායකයෝ පවසති.
Views
353
2019-08-10 05:46:33
ජනප්‍රිය පුවත්