ආර්ථිකය ක්‍රමයෙන් යථා තත්වයට පත් වෙමින් තිබෙනවා - මහ බැංකුව

වර්තමාන ආර්ථික තත්වයන් අනුව පාස්කු ඉරිදා ත‍්‍රස්ත ප්‍රහාරයෙන් පසුව ආර්ථිකය කඩිනමින් යථා තත්වයට පත්වීම පිළිබද විශ්වසනීයත්වයක් ඇති කර ඇතැයි මහ බැංකුව පවසයි.

විශේෂයෙන් සංචාරක අංශය යථා තත්ත්වයට පත් වෙමින් පැවතීම මෙන්ම අපනයන අංශයේ වර්තමාන ක‍්‍රියාකාරීත්වය තුළින් ආර්ථිකය කඩිනමින් යථා තත්ත්වයට පත් වීම පිළිබඳ විශ්වසනීයත්වයක් ඇති කර ඇති බව ද මහ බැංකුවේ ආර්ථික පර්යේෂණ දෙපාර්තමේන්තුව නිකුත් කළ නවතම වාර්තාවක සදහන් වේ.

සමස්ත රාජ්‍ය මූල්‍ය හා මුදල් ප‍්‍රතිපත්ති මෙන්ම අදාළ අධිකාරීන් විසින් ගනු ලැබූ ක‍්‍රියාමාර්ගවල සහයෝගය ද මෙසේ ආර්ථිකය කඩිනමින් යථා තත්ත්වයට පත් වීමට ඉවහල් වනු ඇතැයිද අපේක්ෂා කෙරේ.

මේ අතර පාස්කු ඉරිදා ත‍්‍රස්ත ප‍්‍රහාරයෙන් අනතුරුව සංචාරක හා ඒ ආශ‍්‍රිත සේවාවන්ගේ වර්ධනය වසර මුලදී අපේක්ෂිත මට්ටමට වඩා දුර්වල වීම තුළින් කෙටි කාලයේදී ආර්ථික වර්ධනයට බලපෑම් ඇති කළ හැකි අතර, මන්දගාමී වූ ගෝලීය ආර්ථික වර්ධනය ආර්ථිකයේ මැදිකාලීන වර්ධන අපේක්ෂා සඳහා බලපෑම් ඇති කරනු ඇති බව ද එහි තවදුරටත්සදහන් වේ.


Views
371
2019-07-28 03:27:25
ආර්ථික පුවත්