අප මුහුද භාවිතා කළ යුත්තේ හෙට දවසටත් එය භාවිතා කළ හැකි ආකාරයටයි - සමුද්‍රීය පරිසර ආරක්ෂණ අධිකාරියේ ප්‍රධාන විධායක නිලධාරී ආචාර්ය ටර්නි ප්‍රදීප් කුමාර

අනාගතයේදී කවර ආර්ථික ප්‍රතිපත්තියක් අනුගමනය කළත් එය සාගරය පදනම් විය යුතු යැයි සමුද්‍රීය පරිසර ආරක්ෂණ අධිකාරියේ ප්‍රධාන විධායක නිලධාරී ආචාර්ය ටර්නි ප්‍රදීප් කුමාර මහතා පැවසීය.

සාගර ආර්ථිකය ඉතා වැදගත් බවත් මුහුදේ සම්පත් ගැන අප අවධානය යොමු කළ යුතු බවත් ඔහු කීවේය.

දැනට ශ්‍රී ලංකාවේ භුමි ප්‍රමාණය මෙන් අට ගුණයක් විශාල සාගර කලාපයක් අප සතු බවද අප ඉල්ලීම් කර ඇති ආකාරය අනුව අනාගතයේදී අපේ භුමි ප්‍රමාණය මෙන් විසි තුන් ගුණයක සාගර කලාපයක් අපට හිමි වීමට නියමිතව තිබෙන බවද ඔහු සදාන් කළේය.

අප මුහුද භාවිතා කළ යුත්තේ හෙට දවසටත් එය භාවිතා කළ හැකි ආකාරයට බවද ඔහු සදහන් කළේය.
සමුද්රීය ආරක්ෂණ කලාප ඇති නොකළොත් අනාගතයේදී ධීවර කර්මාන්තයක් නැති තත්වයක් ඇති වන බවද ඔහු සදහන් කළේය.

පසුගිය ජුනි 06 සිට 08 දින දක්වා ත්‍රිකුනාමලයෙදී පැවති මාධ්‍ය වැඩමුළුවක් අමතමින් ත්‍රිකුණාමලයේ සෝබර් දුපතේ ඔහු මේ බව කීවේය.

- ශ්‍යාම් නුවන් ගනේවත්ත ත්‍රිකුණාමලය සංචාරයකින් පසු

Views
493
2019-06-17 10:33:17
කාලීන පුවත්