ප‍්‍රාදේශිය සංවර්ධන බැංකුවෙන් පොසොන් පිංකම් මාලාවක් මෙවරත්


ප‍්‍රාදේශිය සංවර්ධන බැංකුව වාර්ෂිකව සංවිධානය කරනු ලබන පොසොන් පිංකම් මාලාව මෙවරත් අනුරාධපුර පූජා භූමිය කේන්දා කොට පැවැත්වීමට සැලසුම් කොට ඇත.

මහාසංඝරත්නය සියක් නමක් උදෙසා සංඝගත දක්ෂිනාවක් පොසොනේ මස 20 වන දින මහාවිහාරය මූලික කොට පැවැත්වේ. මෙම පිංකම ප‍්‍රාදේශිය සංවර්ධන බැංකුවේ සභාපතිවරයා ප‍්‍රමුඛ ජ්‍යෙෂ්ඨ කළමණාකාරීත්වය සහ සියලුම කාර්ය මණ්ඩලයේ සහභාගීත්වයෙන් පැවැත්වීට කටයුතු සංවිධානය කොට ඇත.

තවද සංඝගත දක්ෂිනාවට සමගාමීව ප‍්‍රාදේශිය සංවර්ධන බැංකුවේ සභාපති නීතිඥ සුජිත් කාරියවසම් මහතාගේ සංකල්පයකට අනුව ස්වර්ණමාලී චෛත්‍යරාජයානන් උදෙසා කප්රුක් පූජාවක්ද එදින පස්වරුවේ සිදු කෙරේ. මෙම පුන්‍යකර්මය සදහා සහභාගි වන මෙන් ප‍්‍රාදේශිය සංවර්ධන බැංකුව ආරාධනා කර සිටී.
Views
550
2019-06-11 04:29:14
කාලීන පුවත්