නෙදර්ලන්ත සංචාරක පැමිණීම් ඉහළට

නෙදර්ලන්ත රජය විසින් පසුගියදා සිදු කළ ශ්‍රී ලංකාව සම්බන්ධයෙන් වූ සංචාරක මාර්ගෝපදේශනය ලිහිල් කිරීමත් සමග ශ්‍රී ලංකාවට නෙදර්ලන්ත සංචාරකයන්ගේ පැමිණීම් ඉහළ යන්නට පටන් ගෙන ඇතැයි නෙදර්ලන්තයේ ශ්‍රී ලංකා තානාපති කාර්යාලය කියයි.

පාස්කු ඉරිදා ත්‍රස්ත ප්‍රහාරයෙන් පසු නෙදර්ලන්තය ඇතුළු රටවල් ගණනාවක් එරට වැසියන්ට ශ්‍රී ලංකාවේ සංචාරය කිරීම සම්බන්ධයෙන් සංචාරක මාර්ගෝපදේශන නිකුත් කරනු ලැබිණි.නෙදර්ලන්තය එරට වැසියන්ට පවසා තිබුණේ අත්‍යවශ්‍ය නම් පමණක් ශ්‍රී ලංකාවේ සංචාරය කරන ලෙසයි.
එම සංචාරක මාර්ගෝපදේශනය සමග නෙදර්ලන්ත සංචාරක පැමිණීම් විශාල වශයෙන් අඩු විය.
එහෙත් නෙදර්ලන්තයේ ශ්‍රී ලංකා තානාපති කාර්යාලය, ශ්‍රී ලංකාවේ විදේශ අමාත්‍යංශය සහ සංචාරක ප්‍රවර්ධන කාර්යාංශය එක්ව ශ්‍රී ලංකාවේ ආරක්ෂක වාතාවරණය සම්බන්ධයෙන් සිදු කළ දැනුවත් කිරීම් හේතුවෙන් මෙසේ නෙදර්ලන්ත බලධාරීන් ශ්‍රී ලංකාව සම්බන්ධයෙන් එරට වැසියන්ට නිකුත් කළ සංචාරක මාර්ගෝපදේශන ලිහිල් කර ඇති බවද නෙදර්ලන්තයේ ශ්‍රී ලංකා තානාපති කාර්යාලය තවදුරටත් කියයි.


Views
512
2019-06-10 11:25:41