බැංකු ගැන යාපනේ වැසියන්ගෙන් මුදල් ඇමතිට චෝදනා
සාම්ප්‍රදයියික බැංකුකරුවන්නො නොවී වී නම්‍යශීලිව සහෝදර ජනතාවට සේවය කරන්නැයි
- මුදල් ඇමැති මංගල සමරවීර
සාම්ප්‍රදායික බැංකුකරුවන් බවට පත් නොවී වඩාත් නම්‍යශීලීව සහෝදර ජනතාවට සේවය කරන්නැයි මුදල් අමාත්‍ය මංගල සමරවීර මහතා උතුරු පළාතේ රාජ්‍ය බැංකු නිලධාරීන්ගෙන් ඉල්ලා සිටියේය.

අමාත්‍යවරයා මෙම ඉල්ලීම කළේ එන්ටප්‍රයිස් ශ්‍රී ලංකා රජයේ පොලී සහන ණය වැඩසටහන සම්බන්ධයෙන් සාකච්ඡා කිරීම සඳහා මුදල් අමාත්‍යවරයා සහ උතුරු පළාත් රාජ්‍ය බැංකු නිලධාරීන් අතර පසුගියදා (02) යාපනයේ දී පැවැති හමුවකදී ය. රාජ්‍ය බැංකු කළමනාකාරවරු, කලාපීය කළමණාකාරවරු ඇතුළු පිරිසක් මෙම අවස්ථාවට සහභාගී වූහ. පෙර දිනයේ දී අමාත්‍ය මංගල සමරවීර මහතා යාපනයේ ස්ථාන කිහිපයක සංචාරය කිරීමේ දී ජනතාව ප්‍රදේශයේ බැංකු සම්බන්ධයෙන් ඉදිරිපත් කළ චෝදනා රැසක් සම්බන්ධයෙන් මෙහි දී සාකච්ඡා කෙරිණි.

විශේෂයෙන් ම එන්ටප්‍රයිස් ශ්‍රී ලංකා ණය ලබා දීම සඳහා රජයේ ඇපකරුවන් අවශ්‍ය බව පැවසීම, එන්ටප්‍රයිස් ශ්‍රී ලංකා ණය අයදුම් පත් ලබා දීම වෙනුවට සාමාන්‍ය බැංකු ණය ලබා දීමට අදාළ අයදුම්පත් නිකුත් කිරීම ඇතුළු කරුණු ගණනාවක් මෙහිදී සාකච්ඡාවට බඳුන් විය. සාම්ප්‍රදායී බැංකුකරුවන් නොවී නම්‍යශීලී වෙමින් ප්‍රදේශයේ ජනතාවට සහය දක්වන ලෙස අමාත්‍යවරයා බැංකු නිලධාරීන්ගෙන් ඉල්ලා සිටියේ ය. රුපියල් මිලියන 1.5 දක්වා වූ ණය නිකුත් කිරීමේ දී රජය ඊට ඇපවන බැවින් ඇපකරුවන්ට වඩා අදාළ ඉල්ලුම්කරුගේ ව්‍යාපෘති වාර්තාව පිළිබඳ සැලකිලිමත් වන ලෙස අමාත්‍යවරයා ඉල්ලා සිටියේ ය.
Views
469
2019-06-03 09:35:22
ආර්ථික පුවත්