කොළඹ ඩොක්යාඩ් සමාගමෙන් නැව් අලුත්වැඩියාවට වේගවත් සේවාවක් සේවාවක්

කොළඹ ඩොක්යාඩ් සමගම විසින් හදුන්වාදෙන ලද නව න්ව්කා අලුත්වැඩියා සේවාව හදුන්වාදීම පසුගියදා කොලඹ මරිනෝ බීච් හෝටලයේදී උත්සවාකාරයෙන් සිදු විය.මෙම නව සේවය Rapid response afloat repair service ලෙස නම් කර තිබේ.ජායාරුපයෙන් දැක්වෙන්නේ සමාගමේ සභාපති හිදෙකි ටනාකා ,සාමාන්‍යාධිකාරී බෙනී ප්‍රනාන්දු සහ කළමනාකරණ අධ්‍යක්ෂ ඩි.වී අබේසිංහ මහත්වරු විසින් එම සේවාව හදුන්වා දුන් අයුරුයි.

මේ අවස්ථාවට සමාගමේ නැව් අලුත්වැඩියා අංශයේ අලෙකරණ කළමනාකරු දර්ශන චන්ද්‍රසේකර මහතා මෙන්ම නාවික ක්ෂ්ත්‍යයේ විශාල පිරිසක් එක්ව සිටියහ.
Views
501
2019-06-03 01:06:55