ශ්‍රී ලංකන් - මිහින් ලංකා ජනාධිපති කොමිසමමාස දෙකක් ඉල්ලුවත් ජනපති ලබා දී තිබෙන්නේ මාසයයි

ශ්‍රී ලංකන් - මිහින් ලංකා ජනාධිපති කොමිසමශ්‍රී ලංකන් - මිහින් ලංකා ජනාධිපති කොමිසමේ බලය සහිත කාලය තවත් මාස දෙකකින් දීර්ඝ කරන ලෙස ලෙස එම කොමිසම් විසින් ඉල්ලා තිබුණත් ,ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතා විසින් ලබා දී තිබෙන්නේ මාසයක කාලය දික් කිරීමක් පමණක් බව එම කොමිසමේ ආරංචිමාර්ග පවසයි.

කොමිසමේ විමර්ශනයට අදාලව ප්‍රධාන පෙළේ සාක්ෂිකරුවන් පිරිසකගෙන් ප්‍රශ්න කිරීමට කොමිසම් අපේක්ෂා කළ අතර ඒ සදහා කොමිසමට තවත් මාස දෙකක කාලය දික් කිරීමක් අවශ්‍ය වී තිබිණි.

කොමිසමේ බලය සහිත කාලය ජුනි 30 වැනිදායින් අවසන් වීමට නියමිතය.

ශ්‍රී ලංකන් - මිහින් ලංකා ජනාධිපති කොමිසමේ ලේකම් ආරියදාස කුරේ මහතා ඊයේ (29) ශ‍්‍රී ලංකන් - මිහින් ලංකා ජනාධිපති කොමිසමේ සාක්ෂි විභාගය සදහා කැදවා තිබුණි.එහෙත්සා සාක්ෂියට අදාළ ලේඛන සුදානම් නොවීම නිසා එම ලේඛන ඊයේ කොමිසමට ඉදිරිපත් නොකෙරිණි.

ප්‍රසිද්ධ සාක්ෂි විභාගයට කැදවීමට තවමත් නොහැකි වූ ඇතැම් ප්‍රධාන පෙළේ සාක්ෂිකරුවන් විසින් කොමිසමේ ලේකම්වරයාට ලබා දී තිබු දිව්රුම් ප්‍රකාශ ලේකම්වරයා විසින් කොමිසමට භාර දී ඒවා කොමිසම හමුවේ ලේඛන ලෙස සලකුණු කිරීමට නියමිතව තිබේ.
එම සාක්ෂිකරුවන්ගේ ලේඛනයක් කොමිසමේ ලේකම් ආරියදාස කුරේ මහතා මහතා විසින් අද (30) දින කොමිසමට ඉදිරිපත් කිරීමට නියමිතය.
ජනාධිපති නීතීඥ නීල් උනම්බුව මහතා ඇතුළු නීතීඥ මණ්ඩලයක් රජයේ නීතිපති දෙපාර්තමේන්තුව වෙනුවෙන් කොමිසම හමුවේ පෙනී සිටියි.

Views
436
2019-05-30 06:24:23
කාලීන පුවත්