මුදල් අමාත්‍යාංශයේ ප්‍රවෘත්ති අධ්‍යක්ෂගේ කාමරයට මුද්‍රා තබයි


පොලිසිය මගින් අද (29 ) අත්අඩංගුවට ගත් මුදල් අමාත්‍යාංශයේ ප්‍රවෘත්ති අධ්‍යක්ෂ මොහොමඩ් අලි හසන් මහතාගේ මුදල් අමාත්‍යංශයේ නිල කාමරය කිසිවෙකුට ඇතුල් විය නොහැකි පරිදි ඊයේ මුද්‍රා තබනු ලැබීය.

ඔහුගේ නිවසේ තිබී බෝර 12 ගිනි අවි සඳහා යොදන ජීව උණ්ඩ 93 ක් සමඟ ඔහු අත්අඩංගුවට ගෙන විමර්ශනයක් ආරම්භ කර ඇති නිසා මේ පියවර ගත් බව මුදල් අමාත්‍යංශයේ උසස් නිලධාරියෙක් ප්‍රකාශ කළේය.

Views
84
2019-05-29 10:19:03
කාලීන පුවත්