දයා පත්මකුමාර විජේරත්නගේ අවසන් කටයුතු හෙට බද්දේගම අදාහනාගාරයෙදී


අභාවප්ප්‍රාප්ත වූ දයා පත්මකුමාර විජේරත්න මහතාගේ අවසන් කටයුතු හෙට(28) බද්දේගම අදාහනාගාරයෙදී සිදු කෙරේ.

ඒ මහතා මිය යන විට 63 වැනි වියේ පසු විය.නෙලීමා පෙරේරා මහත්මියගේ ස්වාමි පුරුෂය වූ වි
දයා පත්මකුමාර විජේරත්න මහතා මැයි 25 දින අභාවප්ප්‍රාප්ත විය.

ඒ මහතා මිය යන විට 63 වැනි වියේ පසු විය.නෙලීමා පෙරේරා මහත්මියගේ ස්වාමි පුරුෂය වූ විජේරත්න මහතා ගීත් ජානු පුතනුවන්ගේ සහ සජී නිම්මි හා ලීෂා සජිනි යන දියණියන්ගේ පියාණන් විය.එසේම නදීකා පුෂ්පකුමාරි සහ හර්ෂණ සම්පත් යන අයගේ මාමණ්ඩියද විය.
දේහය 'නෙලීමා' වින්සන්ට් අබේවික්‍රම මාවත ,ගනේගම උතුර, බද්දේගම ( බද්දේගම පොලීසිය අසල ) යන ලිපිනයේ පිහිටි නිවසේ තැන්පත් කර ඇත.අවසන් කටයුතු හෙට (28) අඟහරුවාදා සවස 6.00ට බද්දේගම ආදාහනාගාරයේදී සිදු කෙරේ.
Views
227
2019-05-27 02:26:22