හලාවතට පොලිස් ඇඳිරිය

හලාවත නගරයට බලපැවැත්වෙන පරිදි පැනවු ඇඳිරි නීතිය හෙට (13) අලුයම 4ට අවසන් වේ.

හලාවත නගර මධ්‍යයේ මීට අද දෙපිරිසක් අතර ඇති වු නොසන්සුන්කාරී තත්ත්වයක් හේතුවෙන් මේ ඇදිරි නීතිය පනවා ඇත.

මේ හේතුවෙන් හලාවත නගරයට බලපැවැත්වෙන පරිදි පොලිස් ඇඳිරි නීතිය පනවු බව පොලිස් මාධ්‍ය ප්‍රකාශක සඳහන් කරයි.

Views
121
2019-05-12 08:20:37
කාලීන පුවත්