තෙල් මිල ඉහළට


ඉන්ධන මිල සඳහා වන මිල සූත්‍රය අනුව ඊයේ (මැයි 10) මධ්‍යම රාත්‍රියේ සිට ක්‍රියාත්මක වන රජය විසින්ඉන්ධන මිල ගණන් වැඩි කර ඇත.

ඒ අනුව ඔක්ටේන් 92 පෙට්‍රල් ලීටරයක් රුපියල් 3/=කින් ද, ඔක්ටේන් 95 පෙට්‍රල් ලීටරයක් රුපියල් 5/=කින් ද ඉහළ දමා තිබේ. සුපිරි ඩීසල් ලීටරයක මිල රුපියල් 2/=කින් ඉහළ දමා ඇත.


මේ අනුව ඔක්ටේන් 92 පෙට්‍රල් ලීටරයක නව මිල රු 135ක් වේ.
මේ අනුව ඔක්ටේන් 95 පෙට්‍රල් ලීටරයක නව මිල රු 164ක් වේ.
මේ අනුව සුපිරි ඩීසල් ලීටරයක නව මිල රු 136ක් වේ.
කෙසේ වෙතත් ජනතාවට සහ පොදු ප්‍රවාහන ක්ෂේත්‍රයට අයහපත් සිදු වීම වළක්වමින් ඔටෝ ඩීසල් මිලෙහි කිසිදු සංශෝධනයක් සිදු කර නොමැත.

පසුගිය අප්‍රේල් උත්සව සමය සැලකිල්ලට ගනිමින්, ලෝක වෙළෙඳ පොළේ තෙල් මිල ඉහළ යමින් තිබුණ ද මෙරට ඉන්ධන මිලෙහි කිසිදු සංශෝධනයක් සිදු නොකර සිටීමට රජය පියවර ගත්තේ ය.

Views
117
2019-05-10 21:15:49
ව්‍යාපාර පුවත්