බැදුම්කර වංචාවට සෘජුවම නෙවෙයි වක්‍රව සම්බන්ධ අය ගැනත් පරීක්ෂණ කළ යුතුයි - ජාතික ප්‍රතිපත්ති සහ ආර්ථික කටයුතු රාජ්‍ය අමාත්‍ය නිරෝෂන් පෙරේරා

බැදුම්කර වංචාවට සම්බන්ධ සියලුම පාර්ශ්වයන් එනම් සෘජුවම නෙවෙයි වක්‍රව යම් කෙනෙක් සම්බන්ධ නම් ඒ ගැනත් අපි පරීක්ෂණ කළ යුතු යැයි ජාතික ප්‍රතිපත්ති සහ ආර්ථික කටයුතු රාජ්‍ය අමාත්‍ය නිරෝෂන් පෙරේරා මහතා පවසයි.

මේ ගැන කළ විමසුමකට පිළිතුරු දෙමින් ඔහු මෙසේ කීවේය.

මම හිතන්නේ ඒක අත්තටම පි පරීක්ෂණයක් කරන්න තරම් බරපතල කාරණයක්.මොකද දැන් මේ රටේ අධිකරණයේ නඩුවක් යන විට රටේ ප්‍රධාන වශයෙන් කතා වූ වංචාවක් ලෙස සහ විවධ පාර්ශවයන් බන්ධනාගාර වෙලා ඉන්න වෙලාවක මේ පිළිබදව සිංගප්පුරු රජයත් එක්ක ඉතාම ඉක්මනින් සහ ඒ අවශ්‍ය ලිපිල්ඛන මම හිතන්නේ යවන්න ඕන.ඒකට දවස් ගණන් සති ගණන් ඉන්න අවශ්‍ය නෑ.මට තේරෙන්නේ නෑ මේ යම් යම් ආයතන වලින් මේ තරම් ප්‍රමාද තියෙන්නේ මොකද කියලා.මම නීතිපති දෙපාර්තමේන්තුවේ අභ්‍යන්තරයේ මේ සම්බන්ධයෙන් වෙන දේ දන්නේ නෑ. පාර්ලිමේන්තුව ඇතුළෙත් අපට කියන්නේ නීතිපති දෙපාර්තමේන්තුව ස්වාධීන ආයතනයක් කියල.එතන ඔය කියන නීතිපතිතුමා ඉන්නවා.එතුමා මේ වාර්තා දකින්න ඇති.එහෙත් නීතිපතිතුමා නම් මේ ගැන ප්‍රතිචාර දැක්වුයේ නෑ මේවා යවන්න තියන ප්‍රමාදයන් ගැන.මම හිතන්නේ නීතිපතිතුමා මේ ගැන අවධානය් යොමු කරලා ඉතාම ඉක්මනින් මේ ලේඛන සිංගප්පුරුවට යවල ඒ අවශ්‍ය කටයුතු කිරීම තමයි හොද මම හිතන්නේ.මම හිතනවා ඇත්තටම අධිකරණයේ මේ බැදුම්කරය ගැන යන නඩුව ඉතාම ඉක්මණින් එම අධිකරණ කටයුතු අවසන් කරලා අවශ්‍ය අයට දඩුවම් දීලා අපට අය කර ගැනීම් අය කරගෙන මේක ඉවර කර ගන්න එක තමයි හොද කියන එකයි මගේ නම් තියන අදහස. ඒවගේම මේකට සම්බන්ධ සියලුම පාර්ශ්වයන් සෘජුවම නෙවෙයි වක්‍රව යම් කෙනෙක් සම්බන්ධ නම් ඒ ගැනත් අපි පරීක්ෂණ කරන්න ඕන.
Views
340
2019-04-06 15:20:30