ඉන්ධන මිල හෙට සංශෝධනය වෙයි


ඉන්ධන මිල සුත්‍රයට අනුව හෙට (11) දින මාසික සංශෝධනය සිදුවන බව මුදල් ය අමාත්‍යංශයේ උසස් නිලධාරියෙක් ඊයේ (10) දිවයින ට කීවේය.


ඉන්ධන මිල කමිටුව අද දින සවස රැස් වන අතර ඊයේ නිවාඩු දිනයක් වූ නිසා මෙසේ ඉන්ධන මිල සංශෝධනය අද සිදු කෙරෙන බවද ඔහු කීවේය.


ලෝක වෙළඳපොලේ බොරතෙල් බැරලයක මිල ගණන් ඉහළ ගොස් ඇති නිසා හෙට (11) රාත්‍රීයේ ඉන්ධන මිල ගණන් වැඩිවීමක් සිදුවීමට ඉඩ ඇතැයි වාර්තා වේ .
Views
319
2019-03-10 11:46:53
ආර්ථික පුවත්