ඊ .ඒ.ඈන් මාලි මෑණියන්ගේ වාර්ෂික මතක බණ සහ දනය අද සහ හෙට


ඊ .ඒ.ඈන් මාලි මහත්මියගේ වාර්ෂික මතක බණ 2019 මාර්තු 02 සෙනසුරාදා සහ වාර්ෂික දානමය පිංකම මාර්තු 03 දින ඉරිදා (ඊට පසු දින ) දහවල් පොද්දල ,අදුරත්විල ,විජය නිවසේදී .ඉඩ කඩ ඇති පරිදි මේ පින්කම් වලට සහභාගී වුව මැනවි .ඔබ සැමට තෙරුවන් සරණයි

- විජයපාල ගනේවත්ත
සහ පුතුන් තිදෙනා ඇතුළු පවුලේ සැම
Views
310
2019-03-01 15:26:49