නවත්වා තිබෙන ගුවන් යානයකට ශ්‍රී ලංකන් වසරකට කෝටි 130ක් ගෙවයි
ශ්‍රී ලංකන් - මිහින් ලංකා ජනාධිපති කොමිසම


ශ්‍රී ලංකන් ගුවන් සමාගම විසින් A 350 -900 ගුවන් යානා තුනක මිලදී ගැනීම අවලංගු කිරීමේදී සමාගමට ලබා ගැනීමට සිදු වූ
දැනට භාවිතා නොකර නවත්වා තිබෙන A 330 - 220 ගුවන් යානයක් වෙනුවෙන් වසරකට රුපියල් කෝටි 130ක් ( මසකට රුපියල් මිලියන 110 ක් )ගෙවීමට සිදුව තිබෙන බව ශ්‍රී ලංකන් ගුවන් සමාගමේ සමුහ අභ්‍යන්තර විගණක මහේෂ් නානායක්කාර මහතා පෙබරවාරි 01 වැනිදා ශ‍්‍රී ලංකන් - මිහින් ලංකා ජනාධිපති කොමිසම හමුවේ සාක්ෂි දෙමින් පැවසීය.

පෙර රජය යටතේ ලීස් කර ලබා ගත මේ ගුවන් යානා පසුව බලයට පත් වූ යහපාලන රජය යටතේ ශ්‍රී ලංකන් ගුවන් සමාගමේ කළමනාකරණය විසින් මේ ගිවිසුම් අවලන්දු කිරීමට තීරණය කරන ලදී.

අදාළ ගුවන් යානා මිලදී ගැනීම අවලංගු කිරීමේ ගිවිසුමට අනුව මෙම A 330 - 220 ගුවන් යානය ලබා ගැනීමට ශ්‍රී ලංකන් ගුවන් සමාගමට සිදුව ඇති බවද ඊයේ (01) කොමිසම හමුවේ අසන ලද ප්‍රශ්න වලට පිළිතුරු දෙමින් මහේෂ් නානායක්කාර මහතා
මෙම ගුවන් යානයට අදාළ ගෙවීම් සමාගමේ අභ්‍යන්තර විගනනයට ලක්ව නොමැති බව රජයේ නීතීඥයා අසන ලද ප්‍රශ්න කිරීම් හමුවේ සාක්ෂිකරු පිළිගත්තේය,

එම මිදල් ශ්‍රී ලංකන් ගෙවීමට සිදුව තිබෙන බවද ඔහු පිළිගත්තේය.
කොමිසම් හමුවේ රජයේ නීතීඥයා සාක්ෂිකරු අමතමින්අ කීවේ ඔහු තම රාජකාරී වගකීම්ස නිසි ලෙස ඉටු කර නොමැති බවයි. එහෙත් සාක්ෂිකරු මේ බව පිළි නොගන්නා බව කියා සිටියේය.


අතිරේක සොලිසිටර් ජනරාල් ජනාධිපති නීතීඥ නීල් උනම්බුව මහතා ඇතුළු නීතීඥ මණ්ඩලයක් රජයේ නීතිපති දෙපාර්තමේන්තුව වෙනුවෙන් කොමිසම හමුවේ පෙනී සිටියි.

කොමිසම ඉකුත් 01 වැනිදා උදේ 10.30ට පමණ කොමිසමේ සභාපති විශ‍්‍රාමලත් ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණ විනිසුරු අනිල් ගුණරත්න මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් රැස්විය.

Views
318
2019-02-03 16:03:34
ආර්ථික පුවත්