ජාත්‍යන්තර මුලය අරමුදලේ සහාය සහිත ආර්ථික ප්‍රතිසන්කරණ න්‍යාය පත්‍රයට ශ්‍රී ලංකාව එකග වුණා - ජාත්‍යන්තත්‍ මූල්‍ය අරමූදලේ කළමනාකාර අධ්‍යක්ෂිකා ක්‍රිස්ටීන් ලගාඩ්


ජාත්‍යන්තර මුලය අරමුදලේ සහාය සහිත ආර්ථික ප්‍රතිසන්කරණ න්‍යාය පත්‍රය ක්‍රියාත්මක කිරීම ශ්‍රී ලංකාව එකග වූ බව ජාත්‍යන්තත්‍ මූල්‍ය අරමූදලේ කළමනාකාර අධ්‍යක්ෂිකා ක්‍රිස්ටීන් ලගාඩ් මහත්මිය පවසයි.


ක්‍රිස්ටීන් ලගාඩ් මහත්මි, ශ්‍රී ලංකාවේ මුදල් ඇමති මංගල සමරවීර හා ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවේ අධිපති ඉන්ද්‍රජිත් කුමාරස්වාමි යන මහත්වරු අතර හමුවක් පසුගියදා (15) සිදු විය. එම හමුවෙන් පසුව ප්‍රකාශයක් නිකුත් කරමින් ලගාඩ් මහත්මිය මේ බව කියයි.ලගාඩ් මහත්මිය නිකුත් කළ ප්‍රකාශයේ මෙසේද සදහන්ය.

ඇමති මංගල සමරවීර මහතා හා ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකු අධිපති ඉන්ද්‍රජිත් කුමාරස්වාමි මහතා හමු වීමට ලැබීම ගැන මම සතුටට පත් වුයෙමි.රටෙහි පවතින අභියෝගාත්මක ආර්ථික පරිසරය සහ ප්‍රතිපත්ති ප්‍රමුඛතාවන් පිළිබදව අපි සාකච්ජා කළෙමු.ජා.මු.අරමුදලේ සහාය සහිත වැඩසටහන යටතේ ඔවුන්ගේ ආර්ථික ප්‍රතිසන්කරණ න්‍යාය පත්‍රය ක්‍රියාත්මක කිරීම සදහා ශ්‍රී ලංකාවේ අඛණ්ඩ කැපවීම පිළිබදව එහිදී අවධාරණය කෙරුණි.

එම න්‍යාය පත්‍රය පලදායි අයුරින් ක්‍රියාත්මක කර ශක්තිමත් ප්‍රතිපත්ති මාලාවක් හදුන්වා දීම තුළින් ශ්‍රී ලංකාවේ ජනතාවට ප්‍රතිලාභ ලැබෙන තිරසාර ඉහළ ගුණාත්මක වර්ධන මාවතකට ශ්‍රී ලංකාව යොමු කළ හැකි බවටත් එය විශ්වසනීයත්වය ශක්තිමත් කිරීම සදහා ප්‍රධාන සාධකයක් වන බවටත් එකග විය.

මෙම ප්‍රයත්නයන්ට ශ්‍රී ලංකාවේ බලධාරීන්ට සහාය ලබා දීමට ජාත්‍යන්තත්‍ මූල්‍ය අරමූදල සුදානම්ව සිටින අතර විස්තීර්ණ ණය පහසුකම ගැන සාකච්ජා නැවත ආරම්භ කිරීමට ජාත්‍යන්තත්‍ මූල්‍ය අරමූදලේ ධුත කණ්ඩායමක් පෙබරවාරි මස මැද භාගයේදී කොළඹ සංචාරය කිරීමට නියමිතය.
Views
296
2019-01-19 22:38:17
ආර්ථික පුවත්