සරත් විජේරත්නගේ මෑණියන් අභාවප්‍රාප්ත වේ අවසන් කටයුතු හෙට


කලක් උපාලි පුවත්පත් සමාගමේ සේවය කළ දැනට ඔස්ට්‍රලියාවේ මෙල්බන් නුවර වෙසෙන සරත් විජේරත්න මහතාගේ මෑණියන් වන ඩී.ඒ. රතුගම මහත්මිය අභාවප්ප්‍රප්ත වුවාය.

මිය යන වන විට 86 වැනි වියේ පසු වූ ඒ මහත්මිය කලක් උපාලි පුවත් සමාගමේම සේවය කළ විනීතා විජේරත්න මහත්මියගේ නැන්දනියද වේ.
දේහය දැනට හිඹුටානේ ශාන්ති මාවතේ ,අංක 103 දරන නිවසේ තැන්පත් කර ඇත.

හෙට සවස 2.00ට පාන්ශුකුලය දීම ආරම්භ වන අතර සවස 4.00 ට උඩුමුල්ල පොදු සුසාන භූමියේදී අවසන් කටයුතු සිදු කෙරේ .
දුරකථන - 0718129734
Views
422
2018-12-25 10:05:55