අතුරු සම්මත ගිණුමක් හදන්න කැබිනට් අනුමැතිය ලැබුණ - ආයෝජන ප්‍රවර්ධන හා ජාත්‍යන්තර වෙළඳ ඇමති බන්දුල ගුණවර්ධන2019 වසර සඳහා අයවැය ලේඛනයක් ඉදිරිපත් කරන තෙක් අතුරු සම්මත ගිණුමක් සැකසීමට මුදල් අමාත්‍යවරයාට ඊයේ (21) කැබිනට් අවසරය ලබාදුන් බව ආයෝජන ප්‍රවර්ධන හා ජාත්‍යන්තර වෙළඳ ඇමති බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා පවසයි.

කැබිනට් රැස්වීමෙන් අනතුරුව ඊයේ මාධ්‍ය වෙත අදහස් දක්වමින් අමාත්‍යවරයා මේ බව කීවේය.

අතුරු සම්මත ගිණුමක් අනුමත වූ පසු ඒකාබද්ධ අරමුදලෙන් වියදම් දැරීමේදී කිසිඳු ගැටළුවක් මතු නොවන බව අමාත්‍ය බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා වැඩිදුරටත් පැවසීය.
Views
323
2018-11-21 14:18:49
ආර්ථික පුවත්