කරු ජයසුරිය පාර්ලිමේන්තුව කැදවයි


ජනාධිපති විසින් පසුගිය 4වනදා නිකුත් කළ අංක 2059 දරණ ගැසට් නිවේදනය අනුව හෙට (14) දින පෙරවරු 10 ට පාර්ලිමේන්තුව රැස්වන බවට කථානායක කරු ජයසුරිය මහතා නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් පවසයි.

එම අවස්ථාව සදහා සියලුම මන්ත්‍රිවරුන්ට සහභාගිවන ලෙස කථානායකවරයා දැනුම් දෙන බවද එම විශේෂ නිවේදනයේ සඳහන් වේ.

මේ අතර හෙට පෙරවරු 8.30 ට කථානායකවරයා විසින් විශේෂ පක්ෂ නායක රැස්වීමක්ද කැඳවා තිබේ
Views
324
2018-11-13 13:26:04