එක්සත් ජනපද තානාපති කාර්යාලයේ නිවේදනයක්
එක්සත් ජනපද තානාපති කාර්යාලයේ නිවේදනය

පාර්ලිමේන්තුව විසුරුවා හැරීම සඳහා ගත් ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේනගේ තීරණය ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී ආයතනවලට බරපතල තර්ජනයක් වී තිබේ.

මෙවැනි ක්‍රියා ශ්‍රී ලංකාවේ ආර්ථික ප්‍රගතිය හා ජාත්‍යන්තර කීර්ති නාමය හානි වීමට හේතු විය හැකිය. අප ජනාධිපතිතුමන්ගෙන් ඉල්ලා සිටින්නේ ඔබේ රටේ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී සම්ප්‍රදායන්ට සහ නීතියේ ආධිපත්‍යට ගරු කරන ලෙසත්, ඔබ සහ ඔබගේ රජය පත් කර ගැනීමේදී බලාපොරොත්තු වූ යහපාලනය සහ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය සදහා වූ කැපවීම ඉටු කරන ලෙසත්ය
Views
270
2018-11-10 13:03:53