මහ මැතිවරණයට ඉදිරිපත් වෙන්න අජිත් නිවාඩ්ට අගමැති මහින්දගෙන් ඇරයුම්ඉදිරි මහ මැතිවරණයට ඉදිරිපත් වෙන ලෙස හිටපු මහ බැංකු අධිපති අජිත් නිවාඩ් කබ්රාල් මහතාට අගමැති මහින්ද රාජපක්ෂ මහතාගෙන් ඇරයුම් කර ඇත.

එම ආරාධනය කබ්රාල් මහතා පිළිගෙන ඇතැයි මහින්ද රාජපක්ෂ මහතාට සමීප ආරංචි මාර්ග වලින් 'ශ්‍රී ලංකා ආර්ථිකය'ට වාර්තා වේ.

මේ අනුව කබ්රාල් මහතා මෙවර කොළඹ දිස්ත්‍රික්කයෙන් ඉදිරි පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් වීමට නියමිතය.ඒ අනුව කබ්රාල් මහතා තම මැතිවරණ ව්‍යාපාරය දැනටමත් සැලසුම් කිරීම අරඹා ඇතැයිද දන ගන්නට ඇත.

කබ්රාල් මහතා මීට පෙර එක්සත් ජාතික පක්ෂයෙන් පළාත් සභා මැතිවරණයකටද ඉදිරිපත්ව තිබේ.
Views
445
2018-11-10 11:51:35