පාර්ලිමේන්තුව විසුරුවා හැරීම පිළිබඳව අමෙරිකානු රාජ්‍ය දෙපාර්තමේන්තුවේ දැඩි අවධානය
පාර්ලිමේන්තුව විසුරුවා හැරීම පිළිබඳව තමන් දැඩි අවධානයකින් පසුවන බව අමෙරිකානු රාජ්‍ය දෙපාර්තමේන්තුව පවසයි.

පාර්ලිමේන්තුව විසුරුවා හැරීම පිළිබඳව ට්විටර් පණිවිඩයක් නිතුත් කරමින් රාජ්‍ය දෙපාර්තමේන්තුව මේ බව ප්‍රකාශ කර තිබේ.

කෙසේවෙතත් පාර්ලිමේන්තුව විසුරුවා හැරීම ශ්‍රී ලංකාවේ දේශපාලන අර්බුදය තවදුරටත් ගැඹුරින් සාකච්ඡා කරන බව ඔවුන් පෙන්වාදෙන්නේය.

ශ්‍රී ලංකා රජයේ ස්ථාවරත්වය හා සමෘද්ධිය ඇති කිරීම සඳහා ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදීව කටයුතු කරනු ඇති බව ද අමෙරිකානු රාජ්‍ය දෙපාර්තමේන්තුව නිකුත් කළ නිවේදනයේ වැඩිදුරටත් සඳහන්ය.

Views
238
2018-11-10 10:56:25